Zij-instroom

Heb je interesse om in te stromen in leerjaar 2 of leerjaar 3 of heb je hier vragen over?
Om in te stromen in leerjaar 3 adviseren wij om voor de meivakantie contact met ons op te nemen. Je kan dan dit schooljaar nog meelopen met de lessen Praktische Profiel Oriëntatie.
Deel bericht
Bekijk meer