Maritiem en Techniek

Er zijn twee keuzerichtingen binnen het profiel Maritiem en Techniek: 
  • De richting Rijn-, binnen- en kustvaart is de ideale voorbereiding als je wilt gaan varen. Bijzonder aan Rijn-, binnen- en kustvaart is dat het een opleiding is met een beroepskwalificatie. Dat betekent dat je automatisch de bevoegdheid Matroos Binnenvaart krijgt als je je diploma haalt. 
  • De richting Scheeps-en jachtbouw bereidt je goed voor op een BBL- of BOL-traject in het mbo. Met stages worden de keuzevakken ondersteund. In de scheeps-en jachtbouw sector zitten bedrijven te springen om goede arbeidskrachten en zijn er talloze mogelijkheden om je te ontwikkelen tot een goede vakman of vakvrouw.