Gezonde School

Wij zijn een Gezonde School!

Leerlingen met een gezonde leefstijl zitten lekkerder in hun vel en presteren beter op school. Op het Technisch College Velsen / Maritiem College IJmuiden vinden we dat belangrijk. Daarom beïnvloeden wij het gedrag van onze leerlingen op een positieve manier en stimuleren wij onze jongeren om gezonde keuzes te maken. Dit doen we volgens de Gezonde School-aanpak. Middels onze nieuwsbrief informeren wij ouders regelmatig over wat er in de Gezonde School leeft.

Voeding

Dit jaar ligt onze focus bij het thema Voeding. Dit jaar ligt onze focus bij het thema Voeding. Begin februari 2021 hebben wij de Gouden Schaal voor een Gezonde Schoolkantine ontvangen.

Wij houden ons bij het samenstellen van ons aanbod en uitstraling  aan de Richtlijnen Gezondere Kantines, zoals opgesteld door het Voedingscentrum. Ieder jaar brengen wij het aanbod en de uitstraling van de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomsten aan de directie. In onze lessen besteden we veel aandacht aan gezond gedrag en aan onderwerpen als voeding, alcohol en drugs, leefstijlziekten, relaties en seksualiteit. Ook bij het lesprogramma KIC, mentorlessen en KWT-i uren komen zaken rondom gezondheid aan de orde.

Gezonde Relaties en Seksualiteit

Een ander speerpunt is het thema Gezonde Relaties en Seksualiteit. Omdat de thema’s relaties, seksualiteit en diversiteit in de puberteit en adolescentie heel belangrijk zijn, streven we naar een schoolomgeving waarin onze leerlingen voldoende kennis hebben en de veiligheid ervaren om hun vragen te stellen. Na een studiemiddag en een serie (online) trainingen –  verzorgd door Yuri Ohlrichs, trainer van Rutgers (Kenniscentrum Seksualiteit) –  zijn lessen rondom deze thema’s ontwikkeld en uitgevoerd