Kosten huisvesting

De kosten voor wonen in de huisvesting zijn afhankelijk van het inkomen van de ouders. Neem voor meer informatie over deze kosten contact met ons op. Voor de uitstroomrichting Rijn-, binnen- en kustvaart kunt u een dubbele kinderbijslag aanvragen als de school meer dan 25 kilometer van uw huisadres is.

Voor meer informatie en aanvragen: zie Sociale Verzekeringsbank (SVB).