Huisregels

 

Dagindeling Huisvesting

07.00

Opstaan

07.00

08.00

Ontbijten in het restaurant

08.30

Start schooldag

12.30

13.00

Lunch (brood) in het restaurant

13.00

Herstart school

17.30

18.00

Diner (warme maaltijd)

20.00

Dagsluiting voor de onderbouw

21.00

Dagsluiting voor de bovenbouw

21.00

21.25

Eerste en tweede klas naar bed

21.30

22.30

Derde en vierde klas naar bed

 
Gedragsregels Huisvesting
Mentoren

Ook in onze huisvesting heb je je eigen mentor. Deze mentor is de directe groepsbegeleider van de bewoners. Gedetailleerde informatie kunnen jij en je ouders / verzorgers met hem / haar bespreken. De groepsbegeleiding van de afdeling organiseert eens per jaar een contactavond. Naast gezelligheid en eten, kunnen op die avond ook thema’s aan de orde komen. De bewoners zijn op die avond ook aanwezig.

Recreatie

In de vrije tijd kunnen onze bewoners allerlei dingen ondernemen. Soms zijn het georganiseerde activiteiten, soms zijn het individuele activiteiten. Er wordt veel aan beweging gedaan: lopen, voetballen, wandelen, fietsen, roeien, spelletjes doen, enz. De gymzaal staat ook ter beschikking van de bewoners van de huisvesting. Daarnaast kun je aan buitenschoolse activiteiten deelnemen bijvoorbeeld op de clubs waar je lid van bent. Je gaat daar zelfstandig of soms onder begeleiding naar toe. De huisvesting probeert in de keuze voor de activiteit, rekening te houden met individuele hobby’s.

Afsluiting van de dag

Elke dag is er een dagsluiting voor alle bewoners. Hier worden de afspraken voor de komende periode doorgenomen. Ook wordt soms wat extra aandacht aan gedrag besteed. Indien noodzakelijk worden leerlingen na afloop nog persoonlijk benaderd.

Bezoek

Ouders / verzorgers, familieleden en vrienden zijn altijd welkom. Het is om o.a. veiligheidsredenen wel de bedoeling dat zij zich even melden bij de groepsbegeleiding. Toestemming voor bezoek wordt door de bewoner gevraagd aan de groepsbegeleider(ster).

 Communicatie

Het is altijd fijn om iets van thuis te horen door bezoekjes, kaartjes en brieven te krijgen. In de lesvrije tijd kunnen je ouders / verzorgers ook altijd bellen. Dit kan naar jouw mobiele nummer of naar het vaste nummer van de huisvesting. Na bedtijd kunnen je ouders/verzorgers in dringende gevallen altijd bellen naar het vaste nummer van de huisvesting.  Ook is er een gemeenschappelijke school/huisvesting activiteitenplanner. Deze staat op de website.

Keuken en restaurant

De keuken en het restaurant worden gerund door speciaal opgeleid keukenpersoneel. Alle bewoners helpen af en toe mee in de keuken, spontane hulp vinden de koks altijd leuk! . Ook helpen ze met het schoonmaken van het restaurant. Dit werk is deel van je opleiding.

Gezonde school

Het Maritiem College IJmuiden is een gezonde school. Wij vinden het belangrijk dat onze jongeren gezonde keuzes maken. In alle maaltijden is de Gezonde School-aanpak zichtbaar. Onze koks zorgen elke dag voor goede, gezonde en lekkere maaltijden.

Veiligheid

Voor de veiligheid in het gebouw is een camerasysteem geïnstalleerd. Deze wordt uiteraard gebruikt met in achtneming van alle privacywetgeving.

Sloten deuren

In de buitendeuren zitten elektronische sloten. Bewoners hebben een “druppel” en kunnen doordeweeks de deur openen. De kamerdeuren en fietsenstalling kunnen met dezelfde druppel geopend worden.

Personele bezetting

Op de huisvesting is altijd voldoende personeel aanwezig. Op minder drukke tijden (wanneer de bewoners op school zitten) is de bezetting kleiner. Op de drukke tijden (in de namiddag en avond) is er een uitgebreide bezetting. Gedurende de nacht zijn er altijd twee medewerkers aanwezig. Meer informatie is te verkrijgen bij de teamleider van de huisvesting.

Regels huisvesting

De normaal gangbare schoolregels gelden ook op de huisvesting. Wapens, gokken, drugs en / of alcoholische drank zijn verboden. Het in bezit hebben van of handelen in, kan leiden tot verwijdering van de huisvesting. Ouders/verzorgers worden van dit soort incidenten meteen op de hoogte gesteld. In geval van handel wordt ook de politie geïnformeerd.

Gedrag en kleding

We verwachten van alle bewoners dat zij zich prettig en sociaal gedragen. Zowel ten opzichte van de medebewoners als het personeel van de huisvesting. De Handig Gedrag regels die in de school worden gehanteerd gelden ook in de huisvesting.

Zakgeld

De bewoners krijgen op de huisvesting alle voeding en drinken die zij nodig hebben. Zakgeld is nodig voor kleine extra’s. Wanneer je zelfstandig reist, heb je daar soms geld voor nodig. Een geladen OV-kaart is daarom aan te raden.  Het is niet de bedoeling dat leerlingen in het bezit zijn van grote geldbedragen.

Roken

Wij zijn een rookvrije school. Ook de bewoners mogen dus niet roken in de school / huisvesting of op het schoolterrein.

Fietsen en fietsenstalling

Alle bewoners van het Maritiem College IJmuiden dienen een fiets te hebben op de huisvesting en de school, omdat er regelmatig activiteiten zijn die een fiets vereisen. De huisvesting kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, diefstal en / of vermissing. Stevige sloten zijn daarom belangrijk. Er is een goede fietsenstalling aanwezig en is er camerabewaking op het schoolplein.

Gebruik audiovisuele middelen

Je kunt je apparatuur in de huisvesting gebruiken. Er gelden natuurlijk wel spelregels; in principe zijn deze hetzelfde als thuis. Om niet in verleiding te komen moet de apparatuur ’s nachts in de kluisjes worden opgeborgen.

De huisvesting kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of vermissing.

Medicijngebruik

Leerlingen die aangewezen zijn op medicijnen worden daarbij ondersteund volgens het door ons gebruikte medicijnprotocol.  

Kluisjes

De bewoners hebben op hun afdeling een kluisje. Hier kunnen zij hun waardevolle spullen in bewaren. Mobiele telefoon, iPads, laptops en dergelijke apparatuur dienen daar ’s nachts te worden opgeborgen.