Verlof buiten schoolvakanties

Op vakantie buiten de schoolvakanties mag alleen met een goedgekeurde verlofaanvraag. Het aanvraagformulier vindt u hier. 

Volgens de leerplichtwet mag de school alleen in zeer uitzonderlijke gevallen toestemming geven om buiten de schoolvakanties afwezig te zijn. Dat extra verlof mag nooit in de eerste twee weken van het schooljaar vallen en niet vaker dan één keer per schooljaar worden verleend.