Waarom het Maritiem College IJmuiden?

Onderwijs

Het Maritiem College IJmuiden is een unieke school, die op vmbo-niveau maritiem beroepsonderwijs geeft en leerlingen opleidt tot maritieme toppers. Dat doen we al meer dan 100 jaar met succes. Onze eindexamenresultaten laten al jarenlang een hoog slagingspercentage zien, vaak 100%. Deze resultaten zijn het gevolg van de combinatie van ons unieke onderwijsconcept en het plezier waarmee de leerlingen bezig zijn met hun werk, opdrachten en prestaties.

Het Maritiem College IJmuiden biedt onderwijs op maat. Het onderwijs richt zich op de individuele leerling. Je hebt een eigen mentor die jou twee jaar lang volgt en met je ouders / verzorgers communiceert over je schoolresultaten en jouw welbevinden op school.

De meeste leerlingen kiezen ervoor om door te leren op het mbo en sommige stromen vervolgens ook nog door naar het hbo. Vanaf het eerste leerjaar krijg je praktijkles op en om het water. Je vaart op één van onze vier moderne opleidingsschepen en naast de theorielessen krijg je vaklessen zoals roeien en wrikken, knopen en splitsen en binnenvaartkunde. 

Het Maritiem College IJmuiden is een school met heldere uitgangspunten. Waarden en normen als verantwoordelijkheid, structuur, samenwerken en reflectie zijn voor alle betrokkenen herkenbaar en duidelijk. Leerlingen voelen zich ambassadeurs van de opleiding en gedragen zich al snel volgens de beroepshouding van de maritieme sector.