Resultaten

Wij zijn trots op onze resultaten!
  • Doubleren komt op het Maritiem College IJmuiden weinig voor door onze manier van onderwijs en door onze uitgebreide leerlingbegeleiding
  • Het Maritiem College IJmuiden heeft sinds jaar en dag hoge slagingspercentages en goede eindexamenscores
  • Aan loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) wordt op het Maritiem College IJmuiden veel tijd en aandacht besteed, waardoor leerlingen leren hoe zij belangrijke en soms moeilijke keuzes kunnen maken. 

Voor een overzicht van onze onderwijsresultaten (o.a. examenresultaten, doorstroomgegevens, uitstroom zonder diploma), verwijzen wij graag naar de website ‘Scholen op de kaart. Hier staan gegevens gepubliceerd over onze school, onder andere afkomstig van de Inspectie van het Onderwijs.