Over de bovenbouw

Aan het einde van de tweede klas heb je gekozen voor een richting in de bovenbouw waarin je je wilt specialiseren. We hebben in de bovenbouw vier opleidingsprofielen:

In de vierde klas krijg je al opdrachten uit het mbo. Zo word je voorbereid op een succesvolle doorstroom naar het vervolgonderwijs. Bovendien kun je hierdoor in sommige gevallen op onze school alvast onderdelen van het mbo afsluiten. 

Stage

Naast je lessen op school, ga je in de bovenbouw ook stagelopen bij een technisch bedrijf. Dat vinden wij als Maritiem College IJmuiden heel belangrijk: uiteindelijk is dat het beroepenveld waar je later zult gaan werken. Tijdens je stage kun je laten zien en oefenen met wat je op school in theorie en praktijk geleerd hebt. Benieuwd hoe dat eraan toe gaat en hoe het allemaal geregeld moet worden? Klik dan hier.

Leerlingen die de richting Rijn-, binnen- en kustvaart volgen, lopen geen stage. Zij doen praktijkervaring op aan boord van onze opleidingsschepen. 

Keuzevakken

In de vierde klas kun je keuzevakken kiezen.

Klik hier om het keuzevakkenboek 2021-2022 te openen en je te oriënteren op alles wat mogelijk is. 

Het eindexamen

Het belangrijkste vak in het eindexamen is natuurlijk de gekozen techniekrichting, het profielvak. Daarnaast doe je examen in vier theorievakken: Nederlands, Engels, wiskunde en natuur- en scheikunde. Voor de gemengde leerweg komt daar nog één eindexamenvak bij, namelijk economie.

Aan het eind van jouw schooltijd op het Maritiem College IJmuiden heb je een prachtig portfolio samengesteld. Daarmee ga je je presenteren op je nieuwe mbo-school, zodat ze ook daar kunnen zien wat je bij ons op school gedaan hebt en welke versnelling dat kan bieden in het mbo.

Aan het einde van de tweede klas heb je gekozen voor een richting in de bovenbouw waarin je je wilt specialiseren. We hebben in de bovenbouw vier opleidingsprofielen:

 

 

In de vierde klas krijg je al opdrachten uit het mbo. Zo word je voorbereid op een succesvolle doorstroom naar het vervolgonderwijs. Bovendien kun je hierdoor in sommige gevallen op onze school alvast onderdelen van het mbo afsluiten. 

 

Stage

 

Naast je lessen op school, ga je in de bovenbouw ook stagelopen bij een technisch bedrijf. Dat vinden wij als Technisch College Velsenheel belangrijk: uiteindelijk is dat het beroepenveld waar je later zult gaan werken. Tijdens je stage kun je laten zien en oefenen met wat je op school in theorie en praktijk geleerd hebt. Benieuwd hoe dat eraan toe gaat en hoe het allemaal geregeld moet worden? Klik dan hier.

 

Het eindexamen

 

Het belangrijkste vak in het eindexamen is natuurlijk de gekozen techniekrichting, het profielvak. Daarnaast doe je examen in vier theorievakken: Nederlands, Engels, wiskunde en natuur- en scheikunde. Voor de gemengde leerweg komt daar nog één eindexamenvak bij, namelijk economie.

Aan het eind van jouw schooltijd op het Technisch College heb je een prachtig portfolio samengesteld. Daarmee ga je je presenteren op je nieuwe mbo-school, zodat ze ook daar kunnen zien wat je bij ons op school gedaan hebt en welke versnelling dat kan bieden in het mbo.