Onderbouw

Bij het Maritiem College IJmuiden duurt de onderbouw twee jaar. Daarin maak je kennis met de wereld van de maritieme techniek. Je krijgt vanaf het eerste leerjaar praktijkles op en om het water. Naast de theorielessen krijg je vaklessen als roeien en wrikken, knopen en splitsen en binnenvaartkunde.

Opleidingsschepen

Met onze collega-school in Harlingen maken we gebruik van een vloot van vier moderne instructieschepen:

 • ‘MS Prinses Máxima’
 • Tankerduwbak ‘Prinses Amalia’
 • ‘MS Emeli’
 • ‘Union’

Binnen de opleiding neemt het echte varen een belangrijke plaats in. Je krijgt op de schepen zoveel mogelijk praktijklessen van de schipper en zijn bemanning.

We maken vaarreizen in binnen- en buitenland. Deze reizen zijn verplicht voor alle leerlingen.

 • Aan boord van de 56 meter lange Prinses Máxima maak je langere reizen over de Rijn en in het gebied van Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen (ARA-gebied). Het schip heeft voor maximaal 24 leerlingen en vier bemanningsleden slaapplaatsen en is voorzien van alle moderne nautische apparatuur.
 • De dertig meter lange Prinses Amalia is een tankduwbak waar je door een praktijkinstructeur wordt onderwezen in het omgaan met ‘natte lading’ (vloeistoffen zoals bijvoorbeeld benzine). Het schip is volledig uitgerust als een moderne tanker.
 • In groepen van maximaal twaalf personen ga je met een praktijkinstructeur aan boord van het MS Emeli (55 meter). Daar leer je alle handelingen die in de praktijk van een matroos verwacht worden op een schip dat een ‘droge lading’ (zoals bijvoorbeeld zand, grind of granen) vervoert. Af en toe wordt echte lading vervoerd.
 • De Union is een jacht met een lengte van zo’n veertien meter. Per reis kunnen twaalf leerlingen mee aan boord. Op dit schip kun je ervaring opdoen met alle moderne apparatuur van een binnenvaartschip. Verder kunnen op het schip alle denkbare oefeningen uitgevoerd worden.

 

Profielen

Behalve de algemene vakken Nederlands, Engels, wiskunde, rekenen, natuur- en scheikunde, LOB en lichamelijke opvoeding en de vaklessen, maak je ook kennis met de andere profielen op onze school en maak je veel werkopdrachten. In je lesrooster is tijd opgenomen voor projecten en voor uren waarin je extra ondersteuning krijgt.

1. Maritiem en techniek (MaT): alles dat te maken heeft met werken op en rond de haven: scheeps- & jachtbouw of Rijn-, binnen- en kustvaart
2. Bouwen, wonen en interieur (BWI): het bouwproces: van ontwerp tot product
3. Produceren, installeren en energie (PIE): installatietechniek, elektrotechniek en metaaltechniek
4. Mobiliteit en transport (M&T): alles dat met vervoer te maken heeft

In het vierde leerjaar kun je je daarnaast nog verder specialiseren in andere vakgebieden, ook uit de andere profielen.

Leerwegen

In de onderbouw is een schooljaar verdeeld in drie periodes, die elk worden afgesloten met een portfoliogesprek en een rapport. In klas twee ga je je oriënteren op je profielkeuze voor de bovenbouw. Aan het einde van de tweede klas kies je de richting waarin je examen wilt doen en wordt – op basis van je cijfers voor de theorie- en praktijkvakken – besloten welke leerweg het beste bij jou past:

 • Basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-basis)
  De basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-basis of vmbo-BB) bereidt leerlingen voor op de basisberoepsopleidingen (niveau twee) van het mbo. Binnen de basisberoepsgerichte leerweg kennen we het leerwerktraject. Daar is veel ruimte voor stage. Met het diploma leerwerktraject kunnen leerlingen een mbo-opleiding op niveau twee volgen.
 • Kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-kader)
  De kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-kader of vmbo-KB) richt zich op de praktijk en bereidt voor op de vak- en middenkaderopleidingen niveau drie en vier van het mbo.
 • Gemengde leerweg (ook wel Technische mavo)
  De gemengde leerweg (GL) is qua niveau gelijk aan de mavo en bereidt leerlingen voor op de vak- en middenkaderopleidingen op niveau vier van het mbo en een mogelijke doorstroom naar het hbo. De gemengde leerweg heeft één theoretisch vak minder dan de gewone mavo. Dit vak is vervangen door een technisch vak. Leerlingen met een diploma van de gemengde leerweg kunnen wel naar de havo, maar zij moeten dan wel een extra theoretisch vak doen. Vanzelfsprekend worden deze leerlingen hierbij ondersteund en begeleid.
Zij-instroom

Wil je de presentaties die gebruikt zijn bij de voorlichtingsavond over zij-instroom nog eens bekijken?