Stichting Vrienden van

Visie

Iedere leerling is in staat om alle leerjaren volledig te doorlopen, waarbij geld voor goed en hedendaags onderwijs nooit een belemmering mag zijn. Onze leerlingen zijn de technici van de toekomst. De Stichting Vrienden van Technisch en Maritiem vmbo Velsen staat voor een kansrijke en kwalitatief hoogwaardige leerperiode.

Ambitie

Het Technisch en Maritiem vmbo Velsen heeft de ambitie om haar onderwijsmethodieken en middelen beschikbaar te houden en te maken in een snel veranderende markt. Om deze ambitie te realiseren hebben wij als Stichting minimaal 50 ‘vrienden’ nodig, om jaarlijks een budget van minimaal € 25.000,- te faciliteren aan de opleidingen en leerlingen. Deze ambitie willen wij in 2023 en 2024 waarmaken met alle ondernemers uit de regio IJmond. Als ondernemer kunt u al vriend worden vanaf € 500,- per jaar.

Hiermee dragen we bij aan een structurele instroom van gekwalificeerde technici in het regionale bedrijfsleven.

Kernwaarden
  • Wij zijn transparant: het geld of de middelen zichtbaar op de juiste plek
  • Een vriend is een vriend, een donateur en inspirator
  • Alle gelden, goederen en inspanningen komen volledig ten goede aan de leerlingen
  • De Stichting waardeert initiatief en creativiteit, de school creëert het onderwijs en de lesmethodieken
  • De Stichting respecteert het schoolbestuur en ondersteunt haar onderwijsdoelstellingen
Bestuur

Voorzitter: de heer F. J.W. Out (Technisch College Velsen en Maritiem College IJmuiden)
Secretaris: mevrouw A. Blok (Blok System Supply)
Penningmeester: mevrouw D.E. Schoorl (Haprotech)
Bestuurslid: mevrouw K.J. Blanken (ETB Marcel Vittali)
Bestuurslid: M.A. Dam (Tata Steel)
Contact: svtv@technischcollegevelsen.nl
RSIN-nummer: 864962344

Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Technisch en Maritiem vmbo Velsen komt 3 à 4 keer per jaar bijeen en zo nodig vaker. De bestuursleden ontvangen geen (onkosten)vergoeding, beloning of vacatiegeld.

ANBI

SVTV is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat geldelijke donaties fiscaal aftrekbaar zijn.

Vriend worden? Klik hier
Of stuur een e-mail naar svtv@technischcollegevelsen.nl 

Beleidsplan lezen? Klik hier
Statuten inzien? Klik hier
Jaarverslag 2023. Klik hier