Internationalisering en wereldburgerschap

Visie

In een globale wereld met steeds meer spanningen zijn wereldburgerschap en interculturele competenties van groot belang. Onze ambitie is daarom dat onze leerlingen tijdens hun schoolloopbaan internationale competenties opdoen waardoor ze breed worden voorbereid op een internationale samenleving, zowel in het leven als op het werk.

Global Citizen School

We zijn niet voor niets Global Citizen School en daardoor aangesloten op een netwerk van honderden scholen die werken aan wereldburgerschap. Deze scholen delen allemaal hetzelfde doel: het opleiden van leerlingen tot wereldburgers die goed zijn voorbereid op de internationale en interculturele maatschappij.

  • Leerlingen worden getraind om na te denken over hun participatie, kennis en betrokkenheid in Nederland én in de wereld.
  • Wereldburgerschap biedt leerlingen meer inzicht in de wereld waarin ze leven en verbindt de onbekende buitenwereld met de eigen situatie.
  • Oefenen met internationale skills brengt voor de leerlingen nuances in hun kijk op de wereld. Ze leren om te gaan met een grote, complexe maar interessante diversiteit en complexiteit binnen wereldburgerschap.
Wat we doen

Op onze school is structurele aandacht voor wereldburgerschap en interculturele competenties in het lesprogramma. Onze docenten worden getraind hoe ze met leerlingen aan de slag kunnen gaan met interculturele vaardigheden. Daarnaast bieden we de leerlingen:

  • Wereldfestival (alle 3e jaars)
    Ontzettend leuk dagprogramma gericht op intercultureel bewustzijn en interculturele vaardigheden met een Quiz-les, een gastles, een intercultureel bordspel en Q&A’s waarbij leerlingen aan de hand van specifieke opdrachten life chatten met andere leerlingen uit een ander land.
  • Uitwisseling
    We gaan dit schooljaar met de 3e klassers GL op meerdaagse excursie naar een school in Brussel. Daar gaan we samen met de leerlingen uit België oefenen met wereldburgerschap en internationale skills. De school uit België komt ook bij ons. Zo komen de leerlingen los van de eigen vertrouwde ‘bubbel’ en cultuur en leren ze hoe je je moet bewegen in een internationale, interculturele context.