Tevredenheid

Hoe tevreden zijn anderen over onze school?

Naast het tevredenheidsonderzoek dat ieder jaar bij de derdejaarsleerlingen wordt afgenomen, houden we ook jaarlijks een enquête onder alle leerlingen. De resultaten gebruiken we om nieuwe doelen te stellen en de school, het onderwijs en de begeleiding te verbeteren. De score is een 6,9.

We onderzoeken ook ieder jaar de tevredenheid van (een deel) van de ouders. Zij geven onze school gemiddeld een 7,9.

Alle resultaten zijn terug te vinden via de website Scholen op de kaart’.