Begeleiding op school​

Op het Technisch en Maritiem College Velsen vinden wij het belangrijk dat je zelfstandig wordt in leren-leren, leren-leven en leren-kiezen. Om je daarbij te ondersteunen zijn er verschillende begeleiders en mogelijkheden op school.

Ondersteuning en Begeleiding

Mevrouw R. Schram (r.schram@technischcollegevelsen.nl) is de coördinator Ondersteuning en Begeleiding bij ons op school.

Kracht in Controle (KIC) 

KIC betekent Kracht in Controle, waarbij je leert hoe je kunt opkomen voor jezelf maar ook kunt luisteren naar anderen en inlevend kunt zijn. In klas een en twee gebeurt dit middels een uur per week volgens het lesrooster. In klas drie gebeurt dit tijdens de mentorlessen. Lees meer over dit bijzondere project op deze pagina.

Anti-Pestprotocol

In een veilige omgeving en een goede sfeer kun je jezelf zijn en goed leren. Pesten op school of digitaal wordt niet geaccepteerd. Onze regel: alle mensen in de school gedragen zich respectvol ten opzichte van elkaar. Hier vind je het anti-pestprotocol.

Mentor

Je mentor is de centrale persoon in de begeleiding. Iedere klas heeft een eigen mentor; deze is voor leerling en ouders het eerste aanspreekpunt.

Decaan

In de tweede klas ga je je oriënteren op de profielen in de bovenbouw en op mogelijke beroepen. Dat doe je niet alleen, maar samen met je mentor, de vakdocenten van de verschillende vakrichtingen in de bovenbouw en de decaan. 

Onze decanen zijn mw W.Vermunt (w.vermunt@technischcollegevelsen.nl) en dhr J. Hertog (j.hertog@technischcollegevelsen.nl)

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

LWOO is een vorm van structurele ondersteuning bij de leerwegen in het vmbo.

Extra ondersteuning

Wanneer je behoefte hebt aan meer ondersteuning dan je mentor kan bieden, dan kun je in overleg met jou en je ouders/verzorgers aangemeld worden bij het School Ondersteuningsteam.

School Ondersteuningsteam

Het School Ondersteuningsteam bestaat uit de trajectbegeleiders, de vertrouwenspersoon (adviserende taak) en de coördinator Ondersteuning en Begeleiding.

Trajectbegeleider

De trajectbegeleider kijkt samen met de leerling, ouder(s)/verzorger(s) en de mentor wat nodig is voor een leerling om zich prettig te voelen op school, om zo goed mogelijk te kunnen presteren en om uiteindelijk een diploma te halen. Onze trajectbegeleiders zijn mw A. Slaa (a.slaa@dunamare.nl) en mw F. Gulickx (f.gulickx@dunamare.nl).

Vertrouwenspersoon

Natuurlijk kun je eventuele problemen vertrouwelijk bespreken met je mentor of andere medewerkers van de school. Toch lukt dat soms niet. Daarvoor hebben we op school vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersonen zijn mw A. Slaa(a.slaa@dunamare.nl) en dhr. A. de Valk (a.devalk@dunamare.nl).

Specialistische ondersteuning

Het is mogelijk dat de ondersteuning en begeleiding van school niet voldoende blijkt te zijn. Op verzoek van school wordt dan een Multi Disciplinair Overleg (MDO) georganiseerd met leerling, ouders/verzorgers en school. 

Ondersteuningsprofiel

In het kader van de wet “Passend Onderwijs” is het School Ondersteuningsplan opgesteld, waarin is aangegeven welke didactische en pedagogische ondersteuning het Technisch College Velsen kan bieden aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 

Klik hier voor het het School Ondersteuningsplan 2020 – 2024,