Waar we voor staan

Onze school

Het Maritiem College IJmuiden is een school voor waterratten en zeebonken.  Ben jij graag in de buurt van water en schepen? Wil jij een beroepsopleiding volgen in de binnenvaart? Wil je bij ons wonen? Wil je varen op de Máxima, het modernste opleidingsschip van Europa? Dan biedt het Maritiem College IJmuiden jou een spetterende wereld van water!

Het Maritiem College IJmuiden is een unieke school die op vmbo-niveau maritiem beroepsonderwijs geeft en leerlingen opleidt tot maritieme toppers. Ons unieke onderwijsconcept zorgt ervoor dat je met veel plezier leert en aan het werk bent met opdrachten, op weg naar je diploma én een mooie toekomst. 

Ons onderwijs

Het Maritiem College IJmuiden biedt onderwijs op maat en is gericht op de individuele leerling. Elke leerling heeft een eigen mentor. Er wordt regelmatig overlegd met je ouders / verzorgers over je schoolresultaten en jouw welbevinden op school. Vanaf  het eerste leerjaar krijg je praktijkles op en om het water. Je vaart op één van onze vier moderne opleidingsschepen. Naast de theorielessen krijg je vaklessen als roeien en wrikken, knopen en splitsen en binnenvaartkunde. De meeste leerlingen kiezen ervoor om na het vmbo door te leren op het mbo. Na het hoogste niveau op het mbo is het mogelijk door te stromen naar het hbo.

We hebben heldere uitgangspunten. Verantwoordelijkheid, structuur, samenwerken en reflectie vinden we belangrijk en dat stralen we ook uit. Onze leerlingen voelen zich ambassadeurs van de opleiding en gedragen zich al snel volgens de beroepshouding van de maritieme sector. Onze leerlingen komen uit heel Nederland en wonen vaak in de huisvesting op school. Vanaf de derde klas van de opleiding Rijn-, binnen- en kustvaart is het aanbevolen om op onze huisvesting te wonen als je je vaarbevoegdheid wilt halen. De meeste leerlingen willen graag op school wonen. Door de unieke samenwerking tussen de docenten en de bootslieden word je optimaal begeleid in het leerproces, ook na schooltijd. Onze huisvesting is uniek in Nederland; het voelt alsof je deel uitmaakt van een heel groot gezin.

Het Maritiem College IJmuiden biedt een opleiding in het profiel Maritiem en Techniek (MaT). Het Technisch College Velsen en het Maritiem College IJmuiden vormen samen een school. Dit zorgt ervoor dat er naast het maritieme profiel ook gekozen kan worden voor een ander profiel uit de sector Techniek. Het is een van de weinige scholen in Nederland met zo’n breed scala aan techniekopleidingen (op basis- en kaderberoepsgericht niveau en gemengde leerweg):

  1. Maritiem en Techniek (MaT): alles wat te maken heeft met werken op en rond de haven: scheeps- en jachtbouw of Rijn-, binnen- en kustvaart
  2. Bouwen, Wonen en Interieur (BWI): het bouwproces: van ontwerp tot product
  3. Produceren, Installeren en Energie (PIE): installatietechniek, elektrotechniek en metaaltechniek
  4. Mobiliteit en Transport (M&T): alles wat met vervoer te maken heeft
Aandacht

In en buiten de les krijg je persoonlijke aandacht van docenten en je mentor. Driemaal per jaar bespreek je je portfolio met je mentor en je ouders.

In februari 2021 hebben we het predicaat Peer2Peer-school ontvangen en het vignet Gezonde School.

Veiligheid en welbevinden

Om goed te kunnen leren en jezelf te ontwikkelen bieden we je een veilig en stimulerend schoolklimaat, waarbij de beroepshouding in de technische sector ons uitgangspunt is voor veilig werken en respectvol met elkaar omgaan.