Ziek en afwezig uitgebreid

Ben je ziek thuis?

Als je door ziekte niet naar school kan en thuis moet blijven, dan kunnen je ouders / verzorgers je op twee manieren afmelden op school en gelden de volgende afspraken:

 1. Ziekmelding door ouder / verzorger bij voorkeur via Magister:
 • Ziekmelden kan alleen voor vandaag of morgen
 • Bij ziekmelden op vrijdag, kan dit alleen voor vrijdag
 • Ziekmelden op zaterdag is niet mogelijk
 • Bij ziekmelden op zondag, kan dit alleen voor maandag
 • De ziekmelding wordt alleen geregistreerd op roosteruren zonder andere registratie
 • Als er geen roosteruren zijn, krijgt de ouder een melding
 • Ziekmeldingen zijn terug te zien onder Afwezigheid
 • Ziekmeldingen kunnen niet zelf worden verwijderd
 2. Maakt de ouder / verzorger geen gebruik van Magister dan meldt hij / zij de ziekte aan de conciërge / receptioniste
 • De conciërge / receptioniste legt de ziekmelding vast in Magister. In geval van twijfel (bijv. wanneer de leerling zélf belt) belt de conciërge / receptioniste terug naar de ouder / verzorger.
 • Wanneer de leerling weer naar school komt, moet een briefje van een ouder / verzorger bij de conciërge worden ingeleverd. 
 • De ontvangst van het briefje wordt in Magister vastgelegd en de ziekmelding is daarmee afgehandeld.
 • Wanneer een leerling weer op school is en er is géén briefje ingeleverd, dan is de ziekmelding nog niet afgehandeld.
 • De conciërge / receptioniste zorgt ervoor dat er alsnog een betermelding van de ouder / verzorger komt (schriftelijk of telefonisch). De conciërge / receptioniste legt dit vast in Magister.
 3. Langer dan drie dagen ziek?

Is een leerling langer dan drie dagen ziek, dan neemt de mentor contact op met de ouder / verzorger. Dit wordt vastgelegd in Magister. Eventuele ernstige zaken of twijfel aan de ziekmelding worden aan de teamleider gemeld.

 

Ziek van school naar huis?

Word je op school ziek en moet je naar huis? Dan gelden de volgende regels:
 • Leerling meldt zich bij mentor of teamleider en vraagt toestemming zich ziek te melden. Vervolgens gaat de leerling naar de conciërge.
 • De conciërge belt naar huis en bespreekt met de ouder / verzorger of de leerling naar huis mag worden gestuurd.
 • De MCIJ-leerling, die op de huisvesting woont, gaat naar de huisvesting en meldt zich bij de bootsman / -vrouw die aanwezig is. Op de huisvesting wordt in overleg met de ouder / verzorger besloten of de leerling naar huis gaat.
 • De conciërge legt de ziekmelding vast in Magister als afgehandeld. Als de leerling langer dan één dag ziek is, wordt de ziekmelding opnieuw op niet-afgehandeld gezet.
 • Wanneer de leerling weer naar school komt, moet er een (door de ouder / verzorger) ingevuld briefje bij de conciërge worden ingeleverd. In Magister wordt aangeven dat de ziekmelding is afgehandeld.
 • Wanneer een leerling weer op school is en er is géén briefje ingeleverd, dan is de ziekmelding nog niet afgehandeld.  De conciërge zorgt ervoor dat de ouder / verzorger via de mail (via Magister) wordt geïnformeerd, de datum waarop de leerling weer is begonnen wordt hierin vermeld. De ziekmelding kan dan worden geregistreerd als afgehandeld.
 • Is een leerling langer dan drie dagen ziek dan neemt de mentor contact op met de ouder / verzorger. Dit wordt vastgelegd in Magister. Eventuele ernstige zaken of twijfel aan de ziekmelding worden aan de teamleider gemeld.

 Ben je afwezig zonder afbericht?

De conciërge / receptioniste belt (bij voorkeur vóór 10.00 uur) naar de ouders / verzorgers, eventueel naar het mobiele of werknummer. Wanneer het niet lukt om contact te krijgen, dan wordt dit in de loop van de ochtend en aan het begin van de middag nogmaals geprobeerd. Als dit wederom niet lukt of er blijkt sprake te zijn van spijbelgedrag dan stuurt de conciërge / receptioniste een e-mailbericht naar de teamleider.

 Spijbel je of heb je gespijbeld? 

 • De teamleider informeert de mentor en de ouders / verzorgers
 • Er volgt een gesprek tussen de teamleider / mentor en de leerling over de achtergronden van het spijbelgedrag
 • De teamleider en mentor stellen in onderling overleg de maatregelen vast, in principe wordt de gemiste lestijd ingehaald en volgt er een aanvullende maatregel. Deze tijd wordt gebruikt om de gemiste lesstof in te halen en om corveetaken te verrichten
 • De teamleider informeert de leerplichtambtenaar (conform wet- en regelgeving) en legt dit vast in Magister
 • De mentor informeert de ouders / verzorgers en legt dit vast in Magister
 • Wanneer het gaat om meerdere uren of herhaald spijbelen, dan overleggen de teamleider en de mentor met de schoolleiding. De teamleider stuurt via Magister een brief naar de ouders en er gaat een kopie van de brief naar de leerplichtambtenaar en naar de mentor