Stage/ beroepspraktijkvorming

Stage

 

Stage wordt ook wel bpv  (of beroepspraktijkvorming) genoemd. Tijdens een stage oefenen leerlingen wat ze aan theorie en praktijk hebben geleerd op school ook bij een echt bedrijf. Om stage te mogen lopen in een bedrijf moeten leerlingen een ‘Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers'(VCA)-certificaat hebben. Dit certificaat kunnen zij op school halen.

 

De leerlingen van de basis– en kaderberoepsgerichte leerwegen lopen in klas drie en vier stage. Deze stage heeft de vorm van een ‘lintstage’: ze gaan gedurende een bepaalde periode één dag per week naar een bedrijf om daar te werken.

Voor de leerlingen van de afdeling BWI komt daar in de vierde klas nog een ‘blokstage’ (een stage van een aaneengesloten periode) van twee weken bij.

De leerlingen van de gemengde leerweg/technische mavo lopen zowel in klas drie als in klas vier een blokstage van twee weken.