Kracht In Controle

KIC staat voor Kracht In Controle

Het doel van deze training is leerlingen bewust te maken van hun eigen ik, hun talenten en hun kwaliteiten.

Docent KIC, Paul Bleeker: “Je ‘kracht in controle’ hebben  betekent dat je kunt opkomen voor jezelf, maar dat je ook kunt luisteren naar anderen en inlevend kunt zijn. Het groepsproces is een belangrijk onderdeel van de training. We willen met deze trainingen een veilige sfeer creëren waarin iedereen zichzelf mag / kan zijn en waar pestgedrag wordt aangepakt. De leerlingen ontdekken bijvoorbeeld dat krachtig zijn niet alleen maar betekent dat je voor jezelf opkomt. Opkomen voor anderen en luisteren naar anderen vraagt zeker net zoveel kracht. Soms moet je je eigen willetje daarvoor even aan de kant zetten.”

De oefeningen worden bijna altijd praktisch aangeboden en leer je door zelf te ervaren / doen. Daarna worden de oefening samen geëvalueerd. Een van de meest waardevolle aspecten van KIC is de gezamenlijke gedragsverwachting, dit noemen we ‘handig gedrag’. Het handig gedrag geeft in een overzichtelijke kaart aan wat we van elkaar verwachten. Hier kunnen leerlingen en docenten naar handelen en elkaar op aanspreken wanneer dat nodig is. De Handig Gedrag-regels hanteren we in de hele school.