Vriend van de maand: Blok System Supply

Blok System Supply ontwikkelt, produceert/assembleert en levert mechatronische (eind)oplossingen/ machines voor OEM’ers wereldwijd. Met andere woorden, wij ontwikkelen en bouwen machines voor bedrijven, die dit zelf niet kunnen of willen doen. Denk hierbij aan machines om transportbanden te kunnen lassen, robots waarmee schoongemaakt kan worden, tot geautomatiseerde palletsystemen. Alle facetten van techniek vind je bij ons in Velsen-Noord.

Wij zijn Vriend van het Technisch en Maritiem College geworden en vervullen een rol in het bestuur, omdat we het belangrijk vinden dat er een brug geslagen wordt tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Daarnaast willen we laten zien dat Techniek voor iedereen is. Er mag geen (financiële) barrière zijn om voor de techniek te kiezen. Samen met de andere Vrienden van onze stichting willen we ervoor zorgen dat de benodigde leermiddelen beschikbaar worden gesteld. De leerlingen van het Technisch en Maritiem College zijn de technici van de toekomst.

www.bloksystemsupply.nl

Deel bericht
Bekijk meer