Ziekmelden en absentie

Absentie

Afwezig zonder afbericht

Conciërge belt vóór 10.00 uur naar ouder/verzorger, eventueel naar mobiel nummer of werk. Wanneer het niet lukt om contact te krijgen dan wordt dit in de loop van de ochtend en aan het begin van de middag nogmaals geprobeerd. Wanneer dit wederom niet lukt of er blijkt sprake te zijn van spijbelgedrag dan stuurt de conciërge een e-mailbericht naar de teamvoorzitter. De bootslieden bellen op maandag na de grote pauze de ouders als leerlingen niet zijn aangekomen op de huisvesting. Dit geldt alleen voor de leerlingen die intern zijn. Voor de overige leerlingen geldt hetzelfde als TCV.

Spijbelen

1. Docent informeert mentor en de mentor de ouders.
a. Iedere ochtend wordt door het team de aanwezigheid van de dag ervoor gecontroleerd.

2. Gesprek teamvoorzitter/mentor met de leerling over de achtergronden van het spijbelgedrag.

3. Teamvoorzitter en mentor stellen in onderling overleg de maatregelen vast, in principe wordt de gemiste lestijd ingehaald. Deze tijd wordt gebruikt om de gemiste lesstof in te halen en om corveetaken te verrichten.

4. Teamvoorzitter informeert de leerplichtambtenaar (conform wet- en regelgeving) en legt dit vast in Magister.

5. Mentor informeert de ouders/verzorgers en legt dit vast in Magister.

6. Wanneer het gaat om meerdere uren of herhaald spijbelen dan overleggen de teamvoorzitter en de mentor met de schoolleider en stuurt de teamvoorzitter via Magister een brief naar de ouders, een cc van de brief naar de leerplichtambtenaar en naar de mentor.

Ziek naar huis

1. Leerling meldt zich bij mentor of teamvoorzitter en vraagt toestemming zich ziek te melden. Vervolgens gaat de leerling naar de conciërge.

2. Conciërge belt naar huis en bespreekt met ouder/verzorger of de leerling naar huis mag worden gestuurd. De MCIJ leerling gaat naar de huisvesting en meldt zich bij de bootsman/-vrouw die aanwezig is. Op de huisvesting wordt in overleg met de ouders/verzorgers besloten of de leerling naar huis gaat.

3. Als de leerling naar huis gaat dan wordt er een ziekmeldingsbriefje ingevuld en meegegeven.

4. Conciërge legt ziekmelding vast in Magister, vastleggen als afgehandeld. Als de leerling langer dan 1 dag ziek is, wordt de ziekmelding opnieuw op onafgehandeld gezet.

5. Wanneer de leerling weer naar school komt, moet het (door ouder/verzorger/bootsman/vrouw) ingevulde ziekmeldingsbriefje bij de conciërge worden ingeleverd. In Magister aangeven dat ziekmelding is afgehandeld.

Wanneer een leerling weer op school is en er is géén briefje ingeleverd, dan is de ziekmelding nog niet afgehandeld. De conciërge zorgt ervoor dat de ouders/verzorgers via de mail (via Magister) worden geïnformeerd, de datum waarop de leerling weer is begonnen wordt hierin vermeld. De ziekmelding kan dan worden geregistreerd als afgehandeld.

Is een leerling langer dan drie dagen ziek dan neemt de mentor contact op met ouders/verzorgers, dit wordt vastgelegd in Magister. Eventueel ernstige zaken of twijfel aan de ziekmelding worden aan de teamvoorzitter gemeld.

Ziek thuis

1. Ziekmelding door ouder/verzorger bij voorkeur via Magister;
a. Ziekmelden kan alleen voor vandaag of morgen
b. Bij ziekmelden op vrijdag, kan dit alleen voor vrijdag
c. Ziekmelden op zaterdag is niet mogelijk
d. Bij ziekmelden op zondag, kan dit alleen voor maandag
e. De ziekmelding wordt alleen geregistreerd op roosteruren zonder andere registratie
f. Als er geen roosteruren zijn, krijgt de ouder een melding
g. Ziekmelding zijn terug te zien onder Afwezigheid
h. Ziekmeldingen kunnen niet zelf worden verwijderd

2. Maakt de ouder/verzorger geen gebruik van Magister dan meldt hij/zij de ziekte aan de conciërge.
a. Conciërge legt ziekmelding vast in Magister. In geval van twijfel (bijv. wanneer de leerling zélf belt) belt de conciërge terug naar ouder/verzorger.

b. Wanneer de leerling weer naar school komt, moet er een briefje van een ouder/verzorger/bootsman/vrouw, bij de conciërge worden ingeleverd. De ontvangst van het briefje wordt in Magister vastgelegd en de ziekmelding is daarmee afgehandeld.

c. Wanneer een leerling weer op school is en er is géén briefje ingeleverd, dan is de ziekmelding nog niet afgehandeld. De conciërge zorgt ervoor dat er alsnog een betermelding van de ouders/verzorgers komt (schriftelijk of telefonisch). De conciërge legt dit vast in Magister.

3. Is een leerling langer dan drie dagen ziek dan neemt de mentor contact op met ouders/verzorgers, dit wordt vastgelegd in Magister. Eventueel ernstige zaken of twijfel aan de ziekmelding worden aan de teamvoorzitter gemeld.

Het Maritiem College IJmuiden maakt gebruik van Cookies. Als je verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat je dat goed vindt. Het Maritiem College IJmuiden maakt gebruik van cookies, omdat wij jouw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we je met informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken. Wat zijn Cookies? Het plaatsen van Cookies zorgt ervoor dat onze website goed werkt en dat jij goed en gemakkelijk door onze website kunt navigeren. Cookies zijn kleine tekstbestanden waarmee automatisch informatie wordt opgeslagen. Hoe gebruiken wij Cookies? Door het plaatsen van Cookies kunnen wij bijvoorbeeld zien of jij voor het eerst onze website bezoekt of dat je deze al meerdere malen bezocht hebt. Wij gebruiken Cookies om het volgende te doen: - Kernfuncties. Deze cookies zijn nodig om onze website gemakkelijk te laten functioneren. Enkele onderdelen van de website zullen zonder deze cookies niet werken. - Google Analytics. Door het observeren van het gedrag van bezoekers op onze website, kunnen wij ervoor zorgen dat de inhoud van onze website nog beter wordt afgestemd op onze bezoekers. - Daarnaast gebruiken wij diverse trackers om onze bezoekers buiten het bezoek van onze website van informatie te voorzien van onze evenementen (bijvoorbeeld open dagen, of aanmelddeadlines). Cookies verwijderen of uitschakelen. Heb je toch liever geen cookies in je browser? Deze kun je zelf gemakkelijk uitschakelen via je browser instellingen. Houd wel in je achterhoofd dat dit ervoor kan zorgen dat onze website niet meer optimaal werkt. Meer informatie over hoe u cookies kunt uitschakelen? Klik hier Inzage, correctie en recht van verzet Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van gegevens. Gebruik hiervoor de . Om misbruik te voorkomen kan gevraagd worden om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

Het Maritiem College IJmuiden maakt gebruik van Cookies. Als je verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat je dat goed vindt. Meer weten hierover? Bekijk ons cookiebeleid.

Sluiten