Magister en schoolinformatie

Deze pagina is bestemd voor leerlingen die momenteel op het Maritiem College IJmuiden onderwijs volgen en hun ouders. U vindt hier de belangrijkste documenten. Heeft u vragen, tips of opmerkingen? Neem contact met ons op en laat het ons weten.

Inloggen:

BVK

Documenten

Webmail

Magister

Snel naar:

2018-2019 jaarkalender versie 2

Absentie / ziekmelden

School-loket MCIJ

Klachtenprocedure

Lesuren en lestijden

Vakanties schooljaar 2018-2019

Dienstboekje en keuringartsen

PTA en Examens:

Toetsbeleid 2016-2017

Toetsbeleid TCV en MCIJ 2016 2017 verlengde versie 28 11 2018

Examenreglement
Examenreglement 2018 TCV~MCIJ versie 1192018

Examenprogramma
Examenprogramma Maritiem en Techniek (MT) versie 1.0

PTA: Programma van Toetsing en Afsluiting 3e jaars
Programma van toetsing en afsluiting 3e jaars

PTA: Programma van Toetsing en Afsluiting 4e jaars
Programma van toetsing en afsluiting 4e jaars

Correspondentie

Nieuwsbrieven
NIEUWSBRIEF nr 1 september 2018
NIEUWSBRIEF nr 2 november 2018
NIEUWSBRIEF nr 3 januari 2019
NIEUWSBRIEF nr 4 maart 2019

Schoolgids:

In de schoolgids vindt u alle belangrijke informatie over onze school en het onderwijs. Zoals informatie over ons onderwijs, kosten, schoolregels en informatie over leerplicht en verzuim.

Schoolgids MCIJ-2017-2018- versie 2 oktober 2017

Protocollen en plannen:

Toelating determinatie en overgang TCV en MCIJ 2018-2019 definitief
Schoolplan 2016-2020
Passend Onderwijs
Social Media Protocol
Pestprotocol
Schoolregels
Protocol schorsing en verwijdering
PROTOCOL fysiek ingrijpen
Standpuntbepaling informatievoorziening aan gescheiden ouders
School Ondersteuningsplan 2017 – 2020