Magister en schoolinformatie

Deze pagina is bestemd voor leerlingen die momenteel op het Maritiem College IJmuiden onderwijs volgen en hun ouders. U vindt hier de belangrijkste documenten. Heeft u vragen, tips of opmerkingen? Neem contact met ons op en laat het ons weten.

Inloggen:

BVK

Documenten

Webmail

Magister

Snel naar:

2017-2018-jaarkalender

Absentie / ziekmelden

School-loket MCIJ

Klachtenprocedure

Lesuren en lestijden

Vakanties schooljaar 2017-2018

Dienstboekje en keuringartsen

 

PTA en Examens:

Examenreglement
Examenreglement 2018 TCV~MCIJ

Examenprogramma
Examenprogramma Maritiem en Techniek (MT) versie 1.0

PTA: Programma van Toetsing en Afsluiting
Lees hier meer over het PTA en PTA-overzicht van alle vakken

Correspondentie

Nieuwsbrieven
Momenteel zijn er geen nieuwsbrieven beschikbaar

Belangrijke brieven
Momenteel zijn er geen nieuwsbrieven beschikbaar

Schoolgids:

In de schoolgids vindt u alle belangrijke informatie over onze school en het onderwijs. Zoals informatie over ons onderwijs, kosten, schoolregels en informatie over leerplicht en verzuim.

Schoolgids MCIJ-2017-2018- versie 2 oktober 2017

Protocollen en plannen:

Schoolplan 2016-2020
Zorgplan/Ondersteuningsplan 2015~2018
Passend Onderwijs
Social Media Protocol
Pestprotocol
Schoolregels
Protocol schorsing en verwijdering
PROTOCOL fysiek ingrijpen