Data rondom de examens

Woensdag 14 juni: bekendmaking definitieve normering alle eindexamens.
Ongeveer rond 15.00 uur: alle kandidaten worden gebeld. Om 17.00 uur worden alle geslaagde kandidaten op school verwacht.

Donderdag 15 juni: 9.00 uur afgewezen kandidaten melden zich bij hun mentor. Op de voorlopige cijferlijst wordt aangegeven wel vak wordt herkanst. De basis- en de kaderkandidaten mogen twee vakken herkansen; het beroepsgerichte vak en een algemeen vak. De kandidaten van de gemengde leerweg mogen slechts één vak herkansen. Ook de reeds geslaagde kandidaten hebben recht op een herkansing. Hierbij telt het hoogste cijfer.

Vrijdag 16 juni: Herkansers moeten zijn doorgegeven aan DUO.

Maandag 19 t/m donderdag 22  juni: Herkansingen gemengde leerweg.

Woensdag 21 juni: Herkansingen Basis- en Kader.

Vrijdag 30 juni: bekendmaking definitieve normering 2e tijdvak.
Kandidaten worden om ongeveer 11.00 uur gebeld door hun mentor.

Maandag 3 juli: Boeken inleveren tussen 18.00 en 19.15 uur
Diploma uitreiking 19.30 uur.

Voor meer informatie over de examens en deze data/ roostering van de herkansingen, zie de brief die verstuurd is via Magister.